top of page

WERKWIJZE

Na uw aanmelding of op verzoek van naaste familie neem ik contact met u op. We maken een afspraak bij u thuis en spreken de werkwijze door.

 

Tijdens dit intake-gesprek wordt een indicatie gemaakt van uw hulpvraag. We maken een begin van een eventuele samenwerking om uw financiële administratie in kaart te brengen. Onderzoek wordt gedaan naar de eventuele oorzaken van uw financiële problemen en de oplossing via budgetbeheer, beschermingsbewind, mentorschap en/of curatorschap.

 

Wanneer blijkt dat budgetbeheer niet afdoende is om een lange termijn oplossing te realiseren wordt direct het traject beschermingsbewind ingezet. Dit biedt de meest gegarandeerde stabilisatie voor de toekomst. Dankzij beschermingsbewind zijn de betalingen van de (vaste) lasten, voor zover mogelijk binnen Nederlandse Wetgeving, zeker gesteld. Is uw hulpvraag ook gericht op mentorschap in combinatie met bewind, dan wordt het traject curatele ingezet. Als er sprake is van Multi problem dan wordt er met uw toestemming hulp- en zorgverlenende partners ingeschakeld.

 

Tijdens de inventarisatieperiode wordt uw financiële administratie verder in kaart gebracht. U opent een bankrekening voor het beheer en u verzamelt de financiële documenten en levert ze in. De aanvraag voor beschikking wordt eventueel verzonden naar de rechtbank. Wanneer u alle documenten hebt aangeleverd gaat BCBM de inkomsten en uitgaven in kaart brengen en structureren, zoals ook uw eventuele schulden.

 

Nadat de rechter de beschikking heeft uitgesproken wordt het persoonlijk budgetplan gemaakt en samen met u besproken. Na uw goedkeuring wordt dit plan ieder half jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Op deze manier wordt ernaar toegewerkt dat u eventueel in de toekomst gedeeltelijk of geheel zelfstandig de financiële administratie weer kunt verzorgen. Zo nodig wordt het traject schuldhulpverlening in gang gezet.

 

Bij deze werkwijze is er een nauwe samenwerking tussen u, de budgetbeheerder en de administratie. Door de transparante werkwijze en deze intensieve samenwerking met u en eventueel uw netwerk, kan BCBM een optimale financiële ondersteuning bieden. Door de betrokkenheid, steun en hulp van BCBM ervaart u rust in uw financiële administratie.

 

 

bottom of page