top of page

INFORMATIE

Steeds meer huishoudens krijgen te maken met het ingewikkelder worden van de financiële administratie. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden en/of (problematische) schulden eenvoudig ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld door een terugval in inkomsten (bij ziekte of ontslag) of door meer uit te geven dan er binnen komt (bij geboorte of onverwachte hoge kosten) of door een breuk in de relatie waardoor het evenwicht van inkomsten en uitgaven zoek is. Ook is het mogelijk dat u niet goed kunt omgaan met alle geldstromen door ‘een gat in de hand’ of dit alles gewoonweg niet kunt overzien.

 

Het hebben van zorgen over de financiën kan invloed hebben op verschillende gebieden zoals uw psyche of het veroorzaakt lichamelijke klachten. Verder kan het zijn uitwerking hebben op uw relatie, privéleven of uw werk.

 

Als er eenmaal betalingsachterstanden ontstaan, dan krijgt u vroeg of laat te maken met deurwaarders en/of incassobureaus. Dat brengt altijd (hoge) extra kosten met zich mee, waardoor de achterstand nog moeilijker of helemaal niet meer af te lossen is. Dagelijks worden huishoudens afgesloten van gas, elektra of water en worden er huurders van woningcorporaties uit hun huis gezet.

 

Zijn uw zorgen complex, ziet u zelf geen oplossing? De financiële problemen zijn onoverzichtelijk geworden en boven uw hoofd gegroeid. Het is nooit te laat om hulp te vragen bij BCBM.

 

BCBM kijkt niet alleen naar uw financiële problemen, maar ook naar de oorzaak daarvan. Dat vraagt van u de nodige inzet om zelf doelgericht aan uw toekomst te werken. Tijdens de inventarisatie verwacht BCBM dat u meewerkt met het aanleveren van uw administratie, zodat we een begin kunnen maken voor inventariseren van inkomsten / uitgaven / betalingsachterstanden en/of schulden. U behoudt de verantwoordelijkheid en door uw inzet kan er een concreet budgetplan worden gemaakt dat past binnen uw wensen. We maken in overleg duidelijke afspraken, zodat u weet waar u aan toe bent en verwachten dat u zich daaraan houdt, zoals BCBM dit ook zal doen.

 

Ons uitgangspunt is dat er eerst stabiliteit komt in uw financiële zaken. Dat geeft u de rust en ruimte om, samen met BCBM, te kijken wat er nodig is om samen met u en/of uw gezin te werken aan toekomstperspectieven of deze toekomstperspectieven terug te vinden.

 

Voor vragen of aanmelden kunt u het informatieformulier invullen. BCBM neemt dan snel contact met u op voor het maken van een afspraak. Zodat u weer de touwtjes in handen krijgt.

 

bottom of page